Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

JLB jauktais koris "Re, kā!"

Kora “Re, kā!” aizsākums meklējams 2016. gada pavasarī, kad pēc lieliska, ļoti pozitīva un emocijām bagāta kopā sanākšanas koncerta par godu Jelgavas Valsts ģimnāzijas kora “Skali” jubilejai grupa dziedātāju sēdēja kopā ar diriģenti Guntu Paškovsku un izteica domu – cik kolosāli būtu visiem atkal kopā ieskandināt Dziesmu svētkus kā vecajos, labajos laikos. Un, re, kā, Gunta teica – jā!
Lai domu īstenotu, korim vajadzēja mājvietu. “Re, kā!” sāka meklēt, un uz kora lūgumu laipni atsaucās Jelgavas Latviešu biedrība. 2017. gada sākumā koris kļuva par Jelgavas Latviešu biedrības kori “Re, kā!”, ar ko patiesi lepojas.
  Pašlaik korī aktīvi dzied apmēram 60 dalībnieku no dažādām Latvijas pilsētām, viņus vieno liels dziedātprieks un mīlestība pret mūsu visu laiku labāko diriģenti, kora vadītāju un vienu no galvenajiem dzinējspēkiem Guntu Paškovsku. Kora kolektīvs ir atraktīvs, jautrs un muzikāls, jo, lai arī dalībnieku vidū ir pārstāvētas dažnedažādas tehniskās, pedagoģiskās, medicīnas un citas profesijas, mums netrūkst arī ar mūziku profesionāli saistītu dziedātāju. Ārpus mēģinājumiem kora kolektīvs tiekas reti, bet, ja sanāk, tad dziesmas skan pār trejdeviņām jūrām un zeme rīb pār trejdeviņiem kalniem.
Šobrīd aktīvi rit gatavošanās simtgades Dziesmu un deju svētkiem, kuri norisināsies vasarā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Bet korim “Re, kā!” jau būs jākāpj uz skatuves 2018. gada 7. aprīlī Jelgavas apriņķa koru skatē.
Re, kā! – mēs gribam! Re, kā! – mēs varam! Re, kā! – mēs darām!