Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Pasākumi 2021. gadā (pasākumu organizēšana, norise, dalība tajos – atbilstoši epidemioloģiskajam stāvoklim valstī)

Norises laiks
Pasākums
Norises vieta
01.01. - 31.12.
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” pasākumi
JLB telpas, Jelgavas pilsētas bibliotēka, “Zoom” platforma (koordinators Jānis Zariņš)
01.01. - 31.12.
Sadarbība ar Jelgavas nacionālajām kultūras biedrībām
Pasākumu vietas tiks precizētas (koordinatores Maija Kravinska un Tamāra Viduce)
01.01. - 31.12.
JLB kluba “Sendienas” tematiskie pasākumi
Kultūras nams “Rota”, JLB telpas (koordinatore Biruta Akermane)
01.01. - 31.12.
JLB valdes sēdes
JLB telpas vai “Zoom” platforma reizi mēnesī otrdienās plkst.17.30 (koordinators Gunārs Kurlovičs)
01.01. - 31.12.
JLB teātra izrādes
Atbilstoši JLB teātra izrāžu grafikam (koordinators Artūrs Jankovskis)
01.01. - 31.12.
Ekskursijas
Datumi tiks precizēti (koordinatores Zaiga Vaita un Astra Cipļajeva)
01.01. - 31.01.
Sadarbības partnerība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Jelgavas pilsētas bibliotēku diskusiju ciklā par sabiedrībai aktuālām tēmām
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle (koordinatore Maija Kravinska)
13.01. - 27.01.
Dalība barikāžu laika atceres pasākumos
Individuāli
16.02. - 19.01.
Jelgavas lietuviešu biedrības “Vītis” sveikšana Lietuvas valsts atjaunošanas 103. gadadienā
Vieta tiks precizēta (koordinatori Astra Cipļajeva un Jānis Zariņš)
14.03.
plkst. 00:00
Dalība pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas dienas pasākumā
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa; JLB telpas (koordinators Jānis Zariņš)
21.03.
plkst. 13:00
JLB biedru sapulce
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona zāle vai “Zoom” platforma (koordinatori Gunārs Kurlovičs, Tamāra Viduce un Jānis Zariņš)
25.03.
plkst. 00:00
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs (koordinatore Astra Cipļajeva)
01.04. - 30.04.
Piemiņas vietu sakopšana
Piemiņas zīme pie “Kanclera nama”, JLB dibinātāja Jāņa Neimaņa kapavieta Puču kapos (koordinatori Astra Cipļajeva un Paulis Rēvelis)
24.04. - 19.01.
Dalība Lielajā talkā
Jelgava, pie Māteru Jura pieminekļa Alunāna parkā (koordinatore Astra Cipļajeva)
01.05. - 31.05.
Ābeļdārza ziedēšanas laiks Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči”
“Auči” (koordinatori Maija Kravinska un Paulis Rēvelis)
04.05.
plkst. 00:00
Dalība Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumos
Jelgava, pie likteņakmens “Lāčplēša sirds” un citur (koordinatore Astra Cipļajeva)
28.05.
plkst. 18:00
Dalība Jelgavas pilsētas svētku gājienā
Pulcēšanās JLB telpās plkst. 17 (koordinatori Artūrs Jankovskis un Artūrs Edijs Zīle)
10.06.
plkst. 00:00
JLB 141. gadadienai veltīts svinīgs brīdis ar ziedu nolikšanu pie Jāņa Čakstes pieminekļa
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa (koordinators Gunārs Kurlovičs)
14.06.
plkst. 00:00
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs (koordinatore Astra Cipļajeva)
26.07.
plkst. 00:00
Annas diena pie Annas Žīgures
“Billītes” (koordinators Paulis Rēvelis)
01.08.
plkst. 00:00
Veselības un sporta diena
Engure (koordinatore Vita Romanova)
23.08.
plkst. 00:00
Dalība staļinisma un nacisma upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs (koordinatore Astra Cipļajeva)
01.09. - 30.09.
Dalība Vecpilsētas ielas svētkos
Jelgava, Vecpilsētas iela (koordinatore Maija Kravinska)
01.09. - 30.09.
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” dzejas grāmatas “Zemgales vācelīte 2021” atvēršanas svētki
Datums, laiks un vieta tiks precizēti (koordinators Jānis Zariņš)
11.09.
plkst. 15:00
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” Dzejas dienu pasākums
Jelgava, Raiņa parks pie Raiņa pieminekļa (koordinators Jānis Zariņš)
14.09.
plkst. 13:00
Jāņa Čakstes 162. dzimšanas dienai veltīts pasākums “Lielais kliņģeris”
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa, JLB telpas (koordinators Jānis Zariņš)
24.10.
plkst. 13:00
JLB biedru atskaites un vēlēšanu sapulce
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona zāle (koordinatori Gunārs Kurlovičs, Tamāra Viduce un Jānis Zariņš)
11.11.
plkst. 00:00
Ziedu un svecīšu nolikšana pie likteņakmens “Lāčplēša sirds”
Jelgava (koordinatore Maija Kravinska)
11.11.
plkst. 13:00
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis pie Vareļu pieminekļa
Pulcēšanās JLB telpās plkst. 12.30 (koordinatore Astra Cipļajeva)
11.11.
plkst. 17:00
Dalība Lāčplēša dienas lāpu gājienā, mītiņš pie Lāčplēša pieminekļa
Jelgava (koordinatore Maija Kravinska)
18.11.
plkst. 00:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienas svētku pasākums
Vieta un laiks tiks precizēti (koordinators Gunārs Kurlovičs)
21.11.
plkst. 00:00
Dalība piemiņas brīdī Jelgavas Meža kapos (Jelgavas atbrīvošana no Bermonta karaspēka 1919. gadā)
Jelgavas Meža kapi (koordinatore Santa Logina)
01.12. - 31.12.
Ziemassvētku aktivitātes JLB biedriem, viņu ģimenēm un JLB sadarbības partneriem
Pasākumu laiks un vieta tiks precizēti (koordinatori Gunārs Kurlovičs un Tamāra Viduce)