Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Pasākumi šogad

Norises laiks
Pasākums
Norises vieta
20.01.
plkst. 17:30
Dalība Barikāžu laika atceres pasākumos
Rīga, Jelgava
08.02. - 12.02.
Jelgavas Latviešu biedrības Goda biedres E.Radziņas 100 dzimšanas dienas piemiņas pasākumi
Jelgava
18.02.
plkst. 13:00
Jelgavas Lietuviešu biedrības «Vītis» organizētais Lietuvas Republikas neatkarības dienas pasākums.
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
14.03.
plkst. 14:00
LR pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas pasākums
Jelgava, J.Čakstes piemineklis, JLB birojs
20.03.
plkst. 17:30
Jelgavas Latviešu biedrības biedru sapulce
Sabiedrības integrācijas pārvalde, Sarmas iela 4
25.03.
plkst. 11:00
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums
Jelgava, Svētbirzs
01.04. - 30.04.
Dalība sakopšanas talkā
Jelgava, Māteru Jura kapavieta Alunāna parkā, Jāņa Neimaņa kapavieta Puču kapos. Laiks tiks precizēts
04.05.
plkst. 00:00
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas atzīmēšana
Jelgava, pie Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
08.05.
plkst. 00:00
Nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņas pasākumi.
Jelgava, Lestene
26.05.
plkst. 00:00
Dalība pilsētas svētku gājienā.
Pulcēšanās JLB birojā
09.06.
plkst. 00:00
Veltījums E.Radziņai - režisora Kozinceva filma «Hamlets»
Jelgava, pie „Kanclera nama”
14.06.
plkst. 00:00
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.
Jelgava, Svētbirzs
01.07. - 31.07.
Veselības un sporta diena
Norises laiks un vieta tiks precizēta
02.09.
plkst. 00:00
Vecpilsētas ielas svētki
Jelgava, Vecpilsētas iela
11.09.
plkst. 00:00
Dzejas dienas
Jelgava, Raiņa parks
14.09.
plkst. 00:00
Jāņa Čakstes dzimšanas dienas atzīmēšana «Lielais kliņģeris»
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
01.10. - 31.10.
Jelgavas Latviešu biedrības kopsapulce.
Norises laiks un vieta tiks precizēta
11.11.
plkst. 13:00
Lāčplēša diena. Piemiņas brīdis pie Vareļu pieminekļa
Pulcēšanās 12.30 JLB birojā
11.11.
plkst. 17:00
Dalība lāpu gājienā uz Lāčplēša pieminekli.
Pulcēšanās 16.30 JLB birojā
18.11.
plkst. 13:00
Latvijas Republikas dibināšanas 99.gadadienai veltīts svinīgais sarīkojums.
Norises laiks un vieta tiks precizēta
18.11.
plkst. 17:00
Svecīšu iedegšana pie JLB biroja ēkas.
Pulcēšanās 16.30 JLB birojā
21.11.
plkst. 00:00
Piemiņas brīdis pie Artūra Kēlera pieminekļa.
Līvbērzes pagasts, «Vārpas»
01.12. - 31.12.
Ziemassvētku pasākumi JLB biedriem un viesiem
Pasākumu laiki un vieta tiks precizēta