Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Pasākumi 2019. gadā

Norises laiks
Pasākums
Norises vieta
01.01. - 31.12.
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” pasākumi
JLB telpas (koordinators Jānis Zariņš)
01.01. - 31.12.
Sadarbība ar Jelgavas nacionālajām kultūras biedrībām
Pasākumu vietas tiks precizētas (koordinatore Maija Kravinska)
01.01. - 31.12.
Muzikāli literāras pēcpusdienas
01.01. - 31.12.
JLB valdes sēdes
JLB telpās otrdienās, ne retāk kā reizi mēnesī (atbildīgais – JLB valdes priekšsēdētājs Gunārs Kurlovičs)
01.01. - 31.12.
JLB teātra izrādes
Atbilstoši JLB teātra izrāžu grafikam
01.01. - 31.12.
Ekskursijas
Ekskursiju dienas un mērķi tiks precizēti (atbildīgā – Zaiga Vaita)
20.01.
plkst. 00:00
Dalība barikāžu laika atceres pasākumos
Jelgava, Rīga
14.02.
plkst. 17:00
Dalība tematiskajā pēcpusdienā “Nacionālā apziņa un nacionālā kultūra tagad un tās perspektīvas 21. gadsimtā”. Uzstājas mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle (koordinatore Maija Kravinska)
16.02.
plkst. 00:00
Dalība Jelgavas Lietuviešu biedrības “Vītis” organizētajā Lietuvas valsts atjaunošanas 101. gadadienai veltītajā pasākumā
14.03.
plkst. 00:00
Dalība pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas dienas pasākumā
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa
17.03.
plkst. 13:00
Jelgavas Latviešu biedrības biedru sapulce
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle (koordinatori Tamāra Viduce un Jānis Zariņš)
25.03.
plkst. 00:00
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs
01.04. - 30.04.
Talkas, piemiņas vietu sakopšana
Jelgava, Māteru Jura kapavieta Alunāna parkā, Jāņa Neimaņa (JLB dibinātāja) kapavieta Puču kapos, piemiņas zīme pie “Kanclera nama” (koordinatore Astra Cipļajeva)
01.05. - 31.05.
Ābeļdārza ziedēšanas laiks Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājās
“Auči” (koordinators Paulis Rēvelis)
01.05. - 31.05.
Jelgavas mācību iestāžu audzēkņu septītā radošo darbu (šogad – pasaku) krājuma atvēršanas svētki
Datums, laiks un vieta tiks precizēti (koordinatore Santa Logina)
04.05.
plkst. 00:00
Dalība Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumā
Jelgava, pie likteņakmens “Lāčplēša sirds”
08.05.
plkst. 00:00
Dalība nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas pasākumos
Jelgava, Lestene
24.05.
plkst. 18:00
Dalība Jelgavas pilsētas svētku gājienā
Pulcēšanās JLB telpās plkst.17 (koordinators Artūrs Jankovskis)
14.06.
plkst. 00:00
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs
15.06.
plkst. 00:00
JLB senioru deju kopas “Rudens roze” 15 gadu jubilejas pasākums – starptautiskais senioru deju festivāls “Baltijas dejas rožu vainagā”
Jelgavas Kultūras nams (Koordinatores Janīna Onževa un Anda Liniņa)
26.07.
plkst. 00:00
Annas diena pie Annas Žīgures
“Billītes” (koordinators Paulis Rēvelis)
04.08. - 19.01.
Veselības un sporta diena
Engure (koordinatore Vita Romanova)
01.09. - 30.09.
Vecpilsētas ielas svētki
Jelgava, Vecpilsētas iela, datums tiks precizēts (koordinatore Maija Kravinska)
01.09. - 30.09.
Dzejas grāmatas “Zemgales vācelīte 2019” atvēršanas svētki
Datums, laiks un vieta tiks precizēti (koordinators Jānis Zariņš)
11.09.
plkst. 15:00
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” Dzejas dienu pasākums
Jelgava, Raiņa parkā pie Raiņa pieminekļa
14.09.
plkst. 00:00
Jāņa Čakstes 160. dzimšanas dienai veltīts pasākums “Lielais kliņģeris”
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa; pasākuma otrās daļas vieta tiks precizēta (koordinatore Maija Kravinska)
20.10.
plkst. 13:00
JLB biedru sapulce
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle (koordinatori Tamāra Viduce un Jānis Zariņš)
11.11.
plkst. 13:00
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis pie Vareļu pieminekļa
Pulcēšanās JLB telpās plkst.12.30
11.11.
plkst. 17:00
Dalība Jelgavas Lāpu gājienā ar mītiņu pie Lāčplēša pieminekļa; ziedu un svecīšu nolikšana pie likteņakmens “Lāčplēša sirds”
Pulcēšanās JLB telpās plkst.16.30
18.11.
plkst. 13:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svētku koncertpasākums
Vieta tiks precizēta (koordinatori Artūrs Jankovskis un Janīna Onževa)
21.11.
plkst. 00:00
Dalība piemiņas brīdī pie Artūra Kēlera pieminekļa (bermontiādes 100. gadadiena)
Pie “Vārpu” mājām Līvbērzes pagastā
01.12. - 31.12.
Ziemassvētku sarīkojumi JLB biedriem, viņu ģimenes locekļiem un sadarbības partneriem
Pasākumu laiks un vieta tiks precizēti