Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Pasākumi šogad

Norises laiks
Pasākums
Norises vieta
01.01. - 31.12.
JLB valdes sēdes
JLB telpās otrdienās, ne retāk kā reizi mēnesī (atbildīgais – JLB valdes priekšsēdētājs Paulis Rēvelis, tālrunis 29177696)
01.01. - 31.12.
JLB teātra izrādes
Atbilstoši JLB teātra izrāžu grafikam
01.01. - 31.12.
Ekskursijas
Ekskursiju dienas un mērķi tiks precizēti (atbildīgā – JLB valdes locekle Astra Cipļajeva, tālrunis 26385521)
20.01.
plkst. 00:00
Dalība barikāžu laika atceres pasākumos
Jelgava, Rīga
08.02.
plkst. 16:00
Dalība Sabiedrības integrācijas pārvaldes integrācijas jautājumiem organizētajā pasākumā
Sabiedrības integrācijas pārvalde (Skolotāju iela 8, Jelgava), informācija pie Maijas Kravinskas
17.02.
plkst. 13:00
Dalība Jelgavas Lietuviešu biedrības “Vītis” organizētajā Lietuvas valsts atjaunošanas 100. gadadienai veltītajā pasākumā
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
14.03.
plkst. 00:00
Dalība pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas dienas pasākumā
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa
18.03.
plkst. 13:00
Jelgavas Latviešu biedrības biedru sapulce
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle
25.03.
plkst. 00:00
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs
02.04.
plkst. 00:00
Lieldienu pasākums etnogrāfiskajā objektā “Kalna Būriņi”
“Kalna Būriņi”
07.04.
plkst. 00:00
Koru skate (piedalās JLB koris “Re, kā!”)
28.04.
plkst. 00:00
Dalība Lielajā talkā, piemiņas vietu sakopšana
Jelgava, Māteru Jura kapavieta Alunāna parkā, Jāņa Neimaņa (JLB dibinātāja) kapavieta Puču kapos, piemiņas zīme pie “Kanclera nama” un citur
01.05. - 31.05.
Jelgavas pilsētas mācību iestāžu audzēkņu sestā dzejas krājuma “Latvijai 100” (“Tu un es – mēs esam Latvija”) atvēršanas svētki
Datums un laiks tiks precizēti
04.05.
plkst. 00:00
Dalība Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas pasākumos
Jelgava, Pie Likteņakmens “Lāčplēša sirds”, vides objekta “Laika rats 100”
08.05.
plkst. 00:00
Dalība nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas pasākumos
Jelgava, Lestene
12.05.
plkst. 00:00
Ābeļdārza ziedēšanas laiks Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči”
“Auči”
25.05.
plkst. 18:00
Dalība Jelgavas pilsētas svētku gājienā
Pulcēšanās JLB telpās plkst.17
14.06.
plkst. 00:00
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs
30.06. - 08.07.
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki
01.07. - 01.09.
Tematiska ekskursija uz Likteņdārzu “Latvijai – 100”
Likteņdārzs, datums tiks precizēts
29.07. - 19.01.
Veselības un sporta diena
Engure, izbraukšana no biedrības plkst.9
01.09. - 30.09.
Vecpilsētas ielas svētki
Jelgava, Vecpilsētas iela, datums tiks precizēts
01.09. - 30.09.
Dzejas grāmatas “Zemgales vācelīte 2018” atvēršanas svētki
Datums, laiks un vieta tiks precizēti
11.09.
plkst. 15:00
Dzejas dienas
Jelgava, Raiņa parkā pie Raiņa pieminekļa
14.09.
plkst. 00:00
Jāņa Čakstes dzimšanas dienai veltīts pasākums “Lielais kliņģeris”
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa; pasākuma otrās daļas vieta tiks precizēta
01.11. - 30.11.
JLB teātra iestudējums – latviešu tautasdziesmu uzvedums “Latvijai 100”
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle, datums tiks precizēts
11.11.
plkst. 13:00
Lāčplēša diena. Piemiņas brīdis pie Vareļu pieminekļa
Pulcēšanās JLB telpās plkst.12.30
11.11.
plkst. 17:00
Dalība Lāpu gājienā ar mītiņu pie Lāčplēša pieminekļa, ziedu un svecīšu nolikšana pie likteņakmens “Lāčplēša sirds”
Pulcēšanās JLB telpās plkst.16.30
17.11.
plkst. 15:00
Svētku pasākums JLB biedriem un viņu ģimenes locekļiem “Latvijai – 100”
18.11.
plkst. 13:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas svētku koncertpasākums
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
18.11.
plkst. 17:00
Svecīšu iedegšana pie JLB ēkas
Pulcēšanās JLB telpās plkst.16.30
21.11.
plkst. 00:00
Piemiņas brīdis pie Artūra Kēlera pieminekļa
Pie mājām “Vārpas” Līvbērzes pagastā
01.12. - 31.12.
Ziemassvētku sarīkojumi JLB biedriem un sadarbības partneriem
Pasākumu laiks un vieta tiks precizēti
02.12.
plkst. 13:00
JLB atskaites un pārvēlēšanu sapulce
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle