Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Notikumu apskats

Talka Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Aučos” 29.04.2017
Talka Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Aučos” 29.04.2017

Talka Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Aučos” 29.04.2017

(29.04.2017.)
LB biedri un atbalstītāji tiek aicināti ābelīšu stādīšanas talkā “Aučos”. Dalībnieki vispirms tiks iepazīstināti ar muzeju un dārzu. Tiks iestādītas 25 ābelītes (ziemas ābolu šķirnes). Pēc talkas sarunas un uzkodas Lielupes krastā. Ābelīšu iegāde notiks centralizēti. Plkst.10:00 izbrauc autobuss no Jelgavas novada domes autostāvvietas.Pasākums plānots līdz 14.00. Talkas koordinatore Astra Cipļajeva.
Lielā talka 22.04.2017. plkst.10:00
Lielā talka 22.04.2017. plkst.10:00

Lielā talka 22.04.2017. plkst.10:00

(22.04.2017.)
JLB biedri un atbalstītāji tiek aicināti uz talku Alunāna parkā. Sakopsim Māteru Jura un Ādolfa Alunāna piemiņas vietas, stādīsim puķes, kopsim dekoratīvos augus. Dalībniekus lūdz pieteikties pie talkas koordinatora Viļa Azeviča (tālr.28871881).   Jelgavas Latviešu biedrības talcinieki 22.aprīlī sakopa Māteru Jura un Ādolfa Alunāna piemiņas vietas Alunāna parkā. Paldies visiem, kuri piedalījās! Vairāk attēlu no talkas sadaļā "Galerijas".
JLB biedru sapulce 20.03.2017. plkst.17:30 (Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās, Sarmas 4, Jelgava)
JLB biedru sapulce 20.03.2017. plkst.17:30 (Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās, Sarmas 4, Jelgava)

JLB biedru sapulce 20.03.2017. plkst.17:30 (Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās, Sarmas 4, Jelgava)

(20.03.2017.)
Darba kārtība: 1. Gada pārskata par 2016.gadu apstiprināšana - ziņo JLB valdes locekle Tamāra Viduce. 2. Revīzijas komisijas ziņojums - ziņo JLB revīzijas komisijas priekšsēdētāja Rasma Urtāne.  3. JLB budžeta 2017.gadam apstiprināšana - ziņo JLB valdes locekle Tamāra Viduce. 4. Dažādi jautājumi.