Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Notikumu apskats

Paziņojums biedriem
Paziņojums biedriem

Paziņojums biedriem

(23.03.2020.)
Godātie Jelgavas Latviešu biedrības biedri! Paldies par atsaucību! Gada pārskats ar 42 balsīm “par” ir apstiprināts. Iesniegsim noteiktajā termiņā.  Vienlaikus informēju, ka visi darba plānā paredzētie pasākumi ir atcelti uz nenoteiktu laiku,  jo mūsu darbība saistīta ar biedru pulcēšanos un kopīgu dalību tajos. Visu veidu publiskā darbība, kurā iesaistīts liels dalībnieku skaits, ar valdības rīkojumu ir apturēta līdz 14. aprīlim, bet mums jārēķinās, ka šis termiņš noteikti tiks pagarināts. Mēs nezinām, kāda izvērtīsies epidemioloģiskā situācija Latvijā tuvākajā laikā, tāpēc jārespektē visi noteikumi, kas ierobežo vīrusa izplatību, un...
Par biedru sapulci un gada pārskatu
Par biedru sapulci un gada pārskatu

Par biedru sapulci un gada pārskatu

(16.03.2020.)
Godātie Jelgavas Latviešu biedrības biedri! Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Ministru kabinets visā valsts teritorijā izsludinājis ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot “Covid-19” izplatību un rīkojuma jaunie grozījumi nosaka jebkuru publisku pasākumu aizliegumu, šī gada 22. martā plānotā Jelgavas Latviešu biedrības (JLB) biedru sapulce klātienē nenotiks. Ņemot vērā, ka JLB līdz marta beigām jāiesniedz gada pārskats, balsojums par gada pārskata apstiprināšanu notiks attālināti. Biedri, kuri lieto elektronisko pastu, savu balsi par gada pārskata apstiprināšanu (vai “pret”,...
Sveicam marta gaviļniekus!
Sveicam marta gaviļniekus!

Sveicam marta gaviļniekus!

(14.03.2020.)
Dzimšanas dienā suminām marta jubilāres Mirdzu Avsjukovu, Rasmu Beikmani, Sandru Feldmani, Intu Romanovu, Valdu Semani un Aiju Ziemeļnieci! Savukārt vārdadienā sveicienus sūtām Mirdzai Avsjukovai, Mārai Bergmanei, Mārītei Jermiļinai, Erastam Lokmanim, Tamārai Možajevai, Aijai Treijai, Tamārai Viducei un Aijai Ziemeļniecei! Lai skaisti svētki!