Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Notikumu apskats

Aicinām uz mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa lekciju
Aicinām uz mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa lekciju

Aicinām uz mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa lekciju

(19.10.2019.)
Ar Jelgavas Laviešu biedrības līdzdalību Jelgavas pilsētas bibliotēkā 25. oktobrī pulksten 17 tiek organizēta Dr.h.c.art. Imanta Lancmaņa lekcija “Versaļa Jelgavā. Francijas karaļa Luija XVIII uzturēšanās Kurzemē”. I.Lancmaņa uzstāšanās būs veltīta karaļa Luija XVIII dzīves emigrācijas periodam, ko viņš pavadīja Jelgavā no 1798. līdz 1801. gadam un no 1805. līdz 1807. gadam kā Krievijas imperatoru Pāvila I un Aleksandra I viesis. Stāstījumā tiks ietverta arī mazāk zināma epizode par karaļa Luija XVIII uzturēšanos Blankenfeldes muižā 1804. gadā – tur patvērumu viņam deva Andreass fon Kēnigsfelss. Prezentācija būs veidota uz Latvijas Valsts...
Sveicam oktobra gaviļniekus!
Sveicam oktobra gaviļniekus!

Sveicam oktobra gaviļniekus!

(19.10.2019.)
Dzimšanas dienu šomēnes svin Biruta Akermane, Jurijs Strods, Aija Treija, Rasma Urtāne, Ausma Vavilova un Ilga Ziemele. Savukārt vārdadienā suminām Irmu Rozentāli, Ainu Siliņu un Laimoni Šmitu! Lai veselība, dzīvesprieks un mīlestība!  
JLB biedri sanāks uz kārtējo sapulci
JLB biedri sanāks uz kārtējo sapulci

JLB biedri sanāks uz kārtējo sapulci

(19.10.2019.)
Kārtējā Jelgavas Latviešu biedrības biedru sapulce notiks 27. oktobrī pulksten 13 Jelgavas pilsētas bibliotēkas Kr.Barona zālē. Darba kārtībā: grozījumi JLB statūtos un pārstāvniecības tiesībās, JLB pasākumi un aktivitātes 2019. gadā, biedrības interešu kopu darbība, finanšu pārskats.