Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Notikumu apskats

Lielā talka aizvadīta
Lielā talka aizvadīta

Lielā talka aizvadīta

(02.05.2019.)
Lielajā talkā tikāmies Alunāna parkā Jelgavā un kā ik gadu sakopām Māteru Jurim veltītā piemiņas akmens apkārtni. Talkojot 1422 vietās Latvijā un ārpus tās, visrosīgākie Lielās talkas dalībnieki bijuši Pierīgā, ziņo Lielās talkas pārstāvji. Desmit talkas vietas bijušas ārpus Latvijas. Desmit gadu garumā Lielajā talkā kopumā ir piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku, un talkojuši latvieši ir arī citās pasaules valstīs. Atkritumu daudzums ir vairāk nekā par pusi samazinājies, salīdzinot ar 2008. gadu, pērn talkā tas jau bija samazinājies uz pusi, salīdzinot ar 2017. gadu. Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs nav atrodami atkritumi, tāpēc tiek organizētas...
Aicinām uz talku!
Aicinām uz talku!

Aicinām uz talku!

(15.04.2019.)
Sestdien, 27. aprīlī, tiksimies tradicionālajā pavasara talkā Alunāna parkā, kur sakopsim Ādolfa Alunāna pieminekļa apkārtni un teritoriju ap Māteru Jurim, vienam no Jelgavas Latviešu biedrības dibinātājiem, veltīto piemiņas akmeni. Tiekamies 27. aprīlī pulksten 10. Ja iespējams, līdzi ņemam darbarīkus. Noslēgumā – kopīgs pikniks.
Sveicam gaviļniekus!
Sveicam gaviļniekus!

Sveicam gaviļniekus!

(15.04.2019.)
Līdz ar pavasara iestāšanos šūpuļa un vārda svētkus svin kupls pulciņš mūsu biedru. Martā un aprīlī dzimšanas dienā suminām Sandru Feldmani, Valdu Semani, Aiju Ziemeļnieci, Daci Betjāni, Andu Liniņu, Laimoni Šmitu, Valiju Zariņu un Modri Ziemeli! Lai veselība un dzīvesprieks! Savukārt vārdadienā sveicienus sūtām Ēvaldam Ausmiņam, Mirdzai Avsjukovai, Mārai Bergmanei, Mārītei Jermiļinai, Erastam Lokmanim, Tamārai Možajevai, Aijai Treijai, Tamārai Viducei, Aijai Ziemeļniecei, Lilijai Alonderei, Gundegai Dūdai-Dzenei, Jurim Artūram Kēleram, Vijai Merķelei, Zintai Seisumai, Valdai Semanei, Jurijam Strodam un Vijai Zariņai!