Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Ar Jelgavas domes Goda raksta saņemšanu sveicam Ilgu Ziemeli!

(18.11.2019.)
Ar Jelgavas domes Goda raksta saņemšanu sveicam Ilgu Ziemeli!
Ar Jelgavas domes Goda raksta saņemšanu sveicam Ilgu Ziemeli!

Valsts svētku priekšvakarā Jelgavas domes Goda rakstu par aktīvu darbību Jelgavas sabiedriskajā, kultūras un izglītības darbā saņēmusi Jelgavas Pensionēto skolotāju kluba vadītāja un Jelgavas Latviešu biedrības biedre Ilga Ziemele.

“Ilgus gadus pilsētā strādāju par ķīmijas un bioloģijas skolotāju, tomēr mans lielākais devums Jelgavai, šķiet, ir tas, ka arī vecumdienās mēģinu saturēt kopā savas profesijas pārstāvjus. Mazliet vairāk nekā 12 gadu es vadu Jelgavas Pensionēto skolotāju klubu, bet pati tajā darbojos jau 30 gadu. Šobrīd klubiņš apvieno apmēram 50 bijušos Jelgavas pedagogus seniorus, kuri reizi mēnesī pulcējas uz kādu pasākumu. Mēs rīkojam koncertus, tiekamies ar interesantām personībām, braucam ekskursijās, svinam jubilejas. Mums ir savs ansamblis, kurā šobrīd dzied deviņas dāmas. Uzstājamies savos pasākumos, kā arī braucam uz pansionātu, dziedam visur, kur viesojamies! Mums pat ir sava dziesma par Jelgavu – vārdus tai uzrakstīja dzejnieks Harijs Krūze. Klubiņš daudziem no mums ir kā otra ģimene. Ir tik patīkami un sirdi sildoši, kad pēc pasākuma pienāk klāt un saka: “Cik jauki bija! Paldies par to!” Tajā brīdī saproti, ka pūles nav bijušas veltīgas, jo tās vairojušas prieku citos, un tas dod stimulu neapstāties. Pašķirstot protokolu grāmatas, atliek tikai brīnīties, cik daudz esam spējuši paveikt. Milzīgs paldies ir jāsaka mūsu atbalsta plecam – Jelgavas Izglītības pārvaldei un pedagogu arodbiedrībai, kas vienmēr sniedz palīdzīgu roku. Un mūsu mīļajai Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai, kas ar neviltotu mīlestību ik gadu rīko Ziemassvētku pasākumu pensionētajiem skolotājiem! Mēs šo pasākumu gaidām kā Ziemassvētku brīnumu. Mūsdienās pedagogiem nav viegli strādāt, taču tas ir misijas darbs. Skolotājiem novēlu izturību un turēt galvu augstu paceltu, jo jāapzinās, ka viņi dara nozīmīgāko darbu pasaulē – skolo jauniešus, kas turpinās rūpēties par Jelgavu un Latviju,” pašvaldības izdevumam “Jelgavas Vēstnesis” stāsta skolotāja.

Lepojamies un sveicam! 

Foto: "Jelgavas Vēstnesis"