Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Par biedru sapulci un gada pārskatu

(16.03.2020.)
Par biedru sapulci un gada pārskatu
Par biedru sapulci un gada pārskatu

Godātie Jelgavas Latviešu biedrības biedri!

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Ministru kabinets visā valsts teritorijā izsludinājis ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot “Covid-19” izplatību un rīkojuma jaunie grozījumi nosaka jebkuru publisku pasākumu aizliegumu, šī gada 22. martā plānotā Jelgavas Latviešu biedrības (JLB) biedru sapulce klātienē nenotiks.

Ņemot vērā, ka JLB līdz marta beigām jāiesniedz gada pārskats, balsojums par gada pārskata apstiprināšanu notiks attālināti. Biedri, kuri lieto elektronisko pastu, savu balsi par gada pārskata apstiprināšanu (vai “pret”, “atturas”) var nodot JLB e-pastā . JLB biedri, kuriem nav e-pasta, nobalsot var pa tālruni 2020. gada 22. martā no pulksten 13 līdz 14. Trešā iespēja ir pilnvarot jebkuru no valdes locekļiem nobalsot Jūsu vietā. Ziņojums par gada pārskatu publicēts JLB mājaslapā sadaļā “Aktuāli”–“Konkursi, projekti, dokumenti”. Biedru sapulci klātienē organizēsim tad, kad tas būs iespējams un nepieciešams.

Visticamāk, ārkārtējā situācija tiks pagarināta arī pēc 14. aprīļa, jo riski ir pietiekami nopietni. Tāpēc jau tagad informēju, ka visi gada plānā paredzētie pasākumi, kas paredz pulcēšanos, līdz 1. maijam tiek atcelti, tai skaitā 16. aprīlī plānotā atvērto durvju diena. Kad situācija stabilizēsies, informēsim par aktivitāšu atsākšanu. Būsim atbildīgi, ievērosim ierobežojumus un ar izpratni izturēsimies pret prasībām, kas sabiedrības interesēs ierobežo biedrošanās brīvību. Novēlu visiem izturēt un labu veselību!

Jelgavas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājs
Gunārs Kurlovičs