Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Statūti

msword (101.03 Kb)
Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā
 
   Rīgā, 2019.gada 29.novembrī
 
   ar  Nr. 50008003651
 
  
Biedrības
«Jelgavas Latviešu biedrība»

 
 statūti
I  Biedrības nosaukums
 
1. Biedrības nosaukums ir „Jelgavas Latviešu biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).
2. Biedrība izveidota 1990.gada 10.jūnijā, atjaunojot 1880.gada 10.jūnijā dibinātās Jelgavas Latviešu biedrības darbību.
3. Biedrības nosaukuma saīsinājums  -  JLB.
4. Biedrībai ir sava simbolika un karogs. Biedrības simbolikas un karoga lietošanas noteikumus apstiprina Biedrības valde.
 
                                    II  Biedrības mērķi un uzdevumi                            
 
5. Biedrība uz brīvprātības principiem apvieno pilngadīgas, rīcībspējīgas fiziskas personas, kuras atbalsta Biedrības mērķus un līdzdarbojas to īstenošanā. Biedrības mērķi ir:
5.1. sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu;
5.2. atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautes vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus;
5.3. atbalstīt Jelgavas un Zemgales sabiedriskos, zinātnes, izglītības un kultūras darbiniekus, popularizēt viņu sasniegumus.
6. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Biedrība veic sekojošus uzdevumus:
6.1. organizē sanāksmes, konferences, tikšanās, saviesīgus kultūras un mākslas pasākumus, rīko teātru un koncertu apmeklējumus, ekskursijas un sporta pasākumus, atzīmē valsts svētkus, nozīmīgas sabiedrisko darbinieku jubilejas, latviešu tradicionālos svētkus;
6.2. organizē projektu realizāciju atbilstoši Biedrības mērķiem, izstrādā un īsteno kopīgus sadarbības projektus ar citām biedrībām un organizācijām;
6.3. veicina cittautiešu centienus latviešu valodas, kultūras un tradīciju apguvē;
6.4. atbalsta amatieru grupu un atsevišķu personu darbību literatūrā, mākslā un kultūrā, kā arī iespēju robežās piešķir finansējumu to atbalstam;
6.5. pārstāv Biedrības biedru intereses ar Biedrības darbību saistītos jautājumos;
6.6. nodrošina Biedrības biedrus ar nepieciešamo informāciju par Biedrības darbību;
6.7. iespēju robežās sniedz palīdzību sociāli maznodrošinātajiem Biedrības biedriem;
6.8. organizē Biedrības biedru kapacitātes paaugstināšanas pasākumus un veic citus uzdevumus, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus.
 
                III  Biedrības darbības termiņš
 
7. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 
                IV  Biedrības biedri, viņu tiesības un pienākumi
 
8. Par Biedrības biedru, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, var kļūt pilngadīga, rīcībspējīga fiziska persona, kura atzīst Biedrības statūtus, ir gatava līdzdarboties Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā. Pieteikuma un tam pievienojamās informācijas saturu nosaka Biedrības valde.
9. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, jāuzaicina pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās uz valdes sēdi, ja viņš par to iepriekš paziņojis valdei, nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Ja pieteicējs nav piedalījies valdes sēdē un tās gaitā nav informēts par pieņemto lēmumu, valdei motivēts lēmums rakstveidā vai elektroniski jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
10. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei, iesniedzot iesniegumu valdei, kurai mēneša laikā no pārsūdzības saņemšanas brīža jāsasauc biedru sapulce. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā vienu gadu pēc iepriekšējā pieteikuma noraidīšanas.
11. Biedram ir tiesības izstāties no Biedrības, par to rakstiski paziņojot valdei.
12. Valdei ir tiesības izslēgt biedru no Biedrības pēc savas iniciatīvas šādos gadījumos:
12.1. biedrs līdz 1.jūlijam nav nomaksājis biedru naudu par iepriekšējo kalendāro gadu;
12.2. biedrs veic publiskas darbības, kas ir pretrunā  ar Biedrības statūtiem, biedru sapulces un valdes lēmumiem un nodara būtisku kaitējumu Biedrībai;
12.3. biedrs atkārtoti pārkāpj Biedrības statūtu prasības.
13. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā Biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā vai elektroniskā formā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
14. Biedriem ir šādas tiesības:
14.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
14.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un citiem dokumentiem;
14.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
14.4. saistības, kas nav paredzētas statūtos, biedriem var noteikt tikai ar biedru sapulces lēmumu; saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, atsevišķam biedram var uzlikt tikai ar šā biedra piekrišanu.
15. Biedriem ir šādi pienākumi:
15.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
15.2. regulāri atbilstoši statūtos noteiktajai kārtībai un biedru sapulces lēmumā noteiktajam apmēram  gada  laikā samaksāt biedru naudu;
15.3. līdzdarboties Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā.
  
V  Biedru sapulce
 
16. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija. Tā tiesīga lemt par jebkuru ar Biedrības darbību saistītu jautājumu.
17. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs nevar pilnvarot citu personu viņu pārstāvēt sapulcē.
18. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Pēc saimnieciskā gada noslēguma, bet ne vēlāk kā līdz 31.martam, valdes priekšsēdētājs sasauc biedru sapulci, kas izskata un apstiprina iepriekšējā saimnieciskā gada darbības rezultātus, finanšu pārskatu un Biedrības budžetu tekošajam gadam.
19. Ārkārtas biedru sapulce, norādot sasaukšanas iemeslu, var tikt sasaukta pēc valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka vai vismaz trīs valdes locekļu iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa Biedrības biedru.
20. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram uzaicinājumu elektroniskā formā (telefonogramma, īsziņa, e-pasts) un publicējot paziņojumu Biedrības mājas lapā.  Sludinājumu vietējā laikrakstā ievieto, ja tam Biedrības saimnieciskā gada budžetā ir plānoti līdzekļi.
21. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no visiem Biedrības biedriem.
22. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā  sasauc atkārtotu biedru sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
23. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
24. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs vai kāds no valdes locekļiem, kuru tā ir tam pilnvarojusi, vai kāds no biedriem, kuru ievēl uz Biedru sapulci sapulcējušies biedri.
 
VI Biedrības izpildinstitūcija
 
25. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no deviņiem valdes locekļiem un kurus biedru sapulce ievēl uz trim gadiem. Valdes pārvēlēšanas gadījumā valdes locekli var ievēlēt atkārtoti. Biedru sapulcē ievēl arī 3 (trīs) valdes locekļu kandidātus uz tādu pašu laiku.
26. Valdes vēlēšanas ir aizklātas. Biedri balso par katru no izvirzītajiem pretendentiem uz valdes locekļa amatu. Ievēlēti ir tie deviņi pretendenti, kuri saņēmuši visvairāk balsu rindas kārtībā no 1 līdz 9, bet tie trīs pretendenti, kuri pēc iegūto balsu skaita rindas kārtībā ir nākamie, kļūst par valdes locekļu kandidātiem. 
27. Valde no sava vidus atklātā balsošanā ievēl valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku, kuri organizē valdes darbu.
28. Valdes locekli var atsaukt ar biedru sapulces lēmumu.
29. Valdes loceklis var atteikties no pienākumu pildīšanas pēc paša vēlēšanās, iesniedzot rakstisku iesniegumu valdei. Valdei ir pienākums atbrīvot valdes locekli no pienākumu pildīšanas mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
30. Šo statūtu 28. un 29.punktos minētajos gadījumos par valdes locekli apstiprina to valdes locekļa kandidātu, kurš biedru sapulces balsojumā ieguvis visvairāk balsu.
31. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Jautājumus, kuri papildus šajos statūtos minētajiem ir ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē, nosaka ar biedru sapulces lēmumu.
32. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs (viņa prombūtnē - valdes priekšsēdētāja vietnieks) vai vismaz trīs valdes locekļi pēc nepieciešamības, par to informējot valdes locekļus ne vēlāk kā vienu kalendāro nedēļu iepriekš. Ārkārtas valdes sēdes sasauc, par to brīdinot valdes locekļus vismaz vienu dienu iepriekš. Valdes sēdes biedrības biedriem ir atklātas.
33. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem valdes locekļiem; ja balsis dalās vienādi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
34. Tiesības pārstāvēt Biedrību ir valdes loceklim kopā ar vēl diviem valdes locekļiem.
35. Ja valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieks svarīgu apstākļu dēļ nevar pildīt savus pienākumus, valde viņa pienākumu pildīšanai pilnvaro citu valdes locekli.
36. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
37. Biedrības ikdienas darba organizēšanu nosaka valde.
38. Ja nepieciešams, valde var lemt par personas atlīdzību (atalgojumu) par darbību biedrības uzdevumā, kas nosakāma atbilstoši personas pienākumu apjomam un Biedrības finansiālajam stāvoklim. Šādos gadījumos personas pilnvaru apjomu un Biedrības pārstāvības tiesības attiecībās ar trešajām personām nosaka valde savas kompetences ietvaros.
39. Valde:
39.1. nodrošina biedru sapulču, savu lēmumu un šajos statūtos noteikto uzdevumu izpildi;
39.2. organizē un atbild par biedru reģistra uzturēšanu, Biedrības finanšu un grāmatvedības uzskaiti;
39.3. Biedrības vārdā slēdz sadarbības, saimnieciskos, uzņēmuma, autora atlīdzības,  darba  u.c. līgumus;
39.4. nodrošina biedriem un visām uzaicinātajām personām savlaicīgu paziņošanu par sapulcēm, sēdēm un citiem Biedrības pasākumiem;
39.5. organizē ar Biedrības darbību saistīto materiālu un korespondences sagatavošanu un izsūtīšanu;
39.6. veic citus pienākumus, kas  nepieciešami Biedrības mērķu sasniegšanai.
 
VII  Biedrības struktūrvienības
 
40. Biedrība var izveidot struktūrvienības ar biedru sapulces lēmumu.
41. Biedrības struktūrvienību tiesības un pienākumus nosaka struktūrvienības  nolikums. Nolikumu apstiprina valde.
 
 VIII Biedrības iekšējās revīzijas institūcija
 
42. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaudei iekšējo revīziju  veic Biedrības revīzijas komisija 3 (trīs) locekļu sastāvā. Biedrības revīzijas komisijas locekļus ievēl no Biedrības biedru vidus biedru sapulcē atklātā balsošanā uz 3 (trīs) gadiem.
43. Biedrības revīzijas komisijas locekļi no sava vidus atklātā balsošanā ievēl Biedrības revīzijas komisijas priekšsēdētāju, kurš organizē Biedrības revīzijas komisijas darbu.
44. Biedrības revīzijas komisijas locekļi nevar būt Biedrības valdes locekļi.
45. Biedrības revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divi tās locekļi. Biedrības revīzijas komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz divi tās locekļi.
46. Biedrības revīzijas komisija:
46.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
46.2. dod atzinumu par Biedrības gada pārskatu un budžetu;
46.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
46.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
47. Biedrības revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
48. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Biedrības revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
  
                  IX  Biedru nauda
 
49. Biedrības biedri maksā ikgadējo biedru naudu. Tā jāsamaksā līdz kārtējā saimnieciskā gada 31.decembrim. Biedru naudas apmēru nosaka ar biedru sapulces lēmumu.
 
Biedrības pilnvarotie pārstāvji (valde):   
 
 ______________________     /Astra Cipļajeva/                                             
 ______________________     /Artūrs Jankovskis /                                        
 ______________________     /Maija Kravinska /
 ______________________     /Gunārs Kurlovičs /
 ______________________     /Santa Logina/
 ______________________     /Janīna Onževa/
 ______________________     /Zaiga Vaita/
 ______________________     /Tamāra Viduce/
 ______________________     /Jānis Zariņš/                              
 
 Statūti apstiprināti Biedrības sapulcē Jelgavā,  2019.gada  27.oktobrī.